Kreativ galskap
mot massiv alvor.

Finn ut mer
Kreativ galskap mot massiv alvor.
Les mer

Kreativ galskap mot massiv alvor.

Plutselig og uten forvarsel står en opp til ørene i massivt alvor. Galskaperne er en motpol til disse alvorstyngede element i våre liv.

Helt frivillig benyttes kreativ galskap, humor, mot og fantasi til å skape en lystigere hverdag og latter hos oss selv og våre medmennesker. Dette oppnår vi ved å bruke kreativ, empatisk galskap.

 

Vårt Mantra:
Kreativ Galskap mot massiv alvor!

Våre verktøy:
Humor, Galskap, Mot og Fantasi

Galskaperne har gjennom ti år utviklet seg fra å være en gjeng som ønsker å sette i gang sprø prosjekter for å skape blest om bygda si, til nå å drive aktivt med inspirasjon, HMS og nytenking for bedrifter, organisasjoner og lokalsamfunn.

Vi tilbyr

Foredrag

Syting et farlig våpen
-Arbeidsmiljø kan være artig og syting trenger ikke være farlig. Omdømme og arbeidsmiljø kan ved enkle grep bedres ved å ta i bruk verktøyene humor, galskap, mot og fantasi.

Galskap som utviklingsdriver
Spinnvill bygdeutvikling og banebrytende nytenking ender opp i ny giv og positiv oppmerksomhet.

Humor, Mennesker og Sko
HMS kurset til Galskaperne fokuserer på det som ofte blir glemt andre kurs. Med oppmuntring som verktøy skapes begeistring og arbeidsglede.

Workshop

Det er viden kjent at det på konferanser, møter og seminarer ofte er kaffepausene som er mest givende.

Etter grundige analyser av kaffepausenes energi utgjør nå dens dynamikk og underliggende prinsipper kjernen i Galskapernes arbeidsprosesser. Våre workshops er annerledes, gøy og nyttiggjør intelligensen i en gruppe og legger til rette for en effektiv samhandling sammen, samtidig og i samme retning.

Ildspirasjon

Et avkoblende foredragskonsept i et miljø som innebefatter svartkjele, siste skrik i presentasjonsmetodikken No-Power-Point og brenning av døde vekster (ved).

Å være kreativ er ikke et talent, det er en måte å operere på. For å kunne operere på en best mulig måte må en skape seg et rom som er koblet av fra det daglige styr, teknologiens favntak og andre pulsforhøyende elementer. Vi i GalSkaperne mener at ild i kontrollerte former spiller en sentral rolle i en slik oase. Utover dens varmende effekt påvirker ilden også våre skuldersenkende og avkoblende egenskaper. Her vil en lettere kunne tenke annerledes og røyke ut nye ideer enn innenfor sine vante miljøer og rutiner.

Slentring is the new møte

Slentring is the new møte

Alt for ofte er den klassiske møteformen med satt agenda og referater både kjedelig og direkte skadelig for kreativ utfoldelse. Lettbeint slentring derimot, det mener vi er en mye bedre strategi.   Slentring is the new møte Selv om vi i Galskaperne ikke er...

Skandinavisk Ildsjelforvaltning

Skandinavisk Ildsjelforvaltning

Vi samlet noen av de beste kreftene innen ildsjeler i Norge og Sverige, ved et kaffebord på Gardermoen for å finne gode løsninger for ildsjelforvaltning. Skandianavisk Ildsjelforvaltning Vi samlet noe av den beste kompetansen på ildsjelforvaltning til en kaffekopp på...

Skorovas feirer Frivilligeheten

Skorovas feirer Frivilligeheten

Inspirasjon, diskusjon og ikke minst mat til alle frivillige! Skorovas feirer frivilligheten! Vi drar med oss foredraget "Galskap som utviklingsdriver" og drar for å bli med på feiringen av frivilligheten i Skorovas. Flott tiltak av Frivilligsentralen.  Vi gleder oss...

La oss sammen finne den kreative galskapen!

Våre Referanser

En stor takk til Galskaperne! Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps hadde besøk av Galskaperne i 2012 for inspirasjon til videre kreativt og løsningsorientert arbeid. Utvikling av godt humør og optimisme i en gruppe må tas på alvor, og korpset har eget oppmuntringstilsyn herunder fagleder Tull og fagleder Tulla.

 

Kjersti Løvik

Leder, Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps

Hele personalet på skolen har gjennomført HMS-kurs  i regi av Galskaperne høsten 2012. Dette kurset satte fart i  videreutviklinga av arbeidsmiljøet på skolen. Vi iverksatte flere av galskapernes innspill, bl. a. ble det etablert en sytekrok. Oppmuntringstilsynet(OT) er i virksomhet, det samme er HOT. Andrehjelpsskrinet kom fort på plass. Sosiale tiltak på fritida fikk også ny vri – som virket.

Randi Schjelvaag

Rekor, Markaplassen Skole

Vi hadde 2 fornøyelige dager sammen med denne passelig “slentrende” gjengen. De tok opp alvorlige tema i en veldig god tone og innpakning til ettertanke for både hver enkelt og selskapet som helhet. Det var også rikelig tid til å senke skuldrene og delta i den slentrende tonen de la opp til.

 

Nina Tyldum

Midtre Namdal Avfallsselskap og Retura NT AS

Skal vi gjøre verden mer gøy sammen?

E-post

post@galskaperne.no

Telefon

+47 45255653

13 + 10 =