FacebookTwitter

Om Galskaperne

Verden har nok alvor til alle. Plutselig og uten forvarsel står en opp til ørene i massivt alvor. GalSkaperne er en motpol til disse alvorstyngede element i våre liv. Helt frivillig benyttes kreativ galskap, humor, mot og fantasi til å skape en lystigere hverdag og latter hos oss selv og våre medmennesker. Dette skal vi oppnå med å bruke krativ empatisk galskap.

Vårt mantra:

Kreativ Galskap mot massiv alvor!

 

Våre verktøy:

Humor, Galskap, Mot og Fantasi