FacebookTwitter

Referanser

Vi har vært hos mange gode folk, og hatt det mye gøy sammen med mange.
Her noen av de som har hatt Galskaperne på besøk.

 • KLP, Arbeidsmiljølab- Foredrag
 • STFK, Kontorfagdagen - Foredrag
 • NTNU, Universitetsbiblioteket - Foredrag
 • NTNU, HMS-Avdelingen - Foredrag
 • NTNU, Arbeidsmiljøutvalget - Foredrag
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus - Foredrag
 • Indre Stjørna Helselag - Foredrag
 • TMP Norge, Nettverksbygging - Foredrag
 • Markaplassen Skole - Foredrag/Workshop
 • Stavseth Skole - Foredrag/Workshop
 • Charlottenlund Skole - Foredrag/Workshop
 • Strindheim Skole - Foredrag/Workshop
 • Brundalen Skole - Foredrag/Workshop
 • Berkåk Skole - Foredrag/Workshop
 • Skjetne Skole - Foredrag/Workshop
 • Sverresborg Skole - Foredrag
 • Byåsen Skole - Foredrag
 • Sjetne Teaterlag
 • Tillermyra Barnehager - Foredrag
 • Undredal Grendalag - Foredrag/Workshop
  (I samarbeid med KrativitetsAksleratoren)
 • Humørgården, Hjelmås - Foredrag
 • Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps - Foredrag/Workshop
 • Landbrukdirektørmøte, Rissa Kommune - Foredrag
 • Midt Norsk Renovasjon - Foredrag/Workshop
 • Optimal Regnskap, Orkanger - Foredrag/Workshop
 • Ullensaker Kommune - Foredrag
 • Trondheim Kommune, Rektorseminar - Foredrag
 • Askim Kommune - Foredrag - Frokostmøte
 • Norsk Tjenestemannslag - Foredrag
 • Mælan Skole, Rissa Kommune - Foredrag/Workshop
 • Norsk Tohjulstraktorfestival - Foredrag
 • Stadsbygd Sparebank - Foredrag
 • St.Olavs Hospital, Klinikk for kliniske servicefunksjoner - Foredrag
 • St.Olavs Hospital, Hysnes Helsefort - Foredrag
 • Saupstad Frivilligsentral
 • NAV Hjelpemiddelsentralen Sør-Trøndelag - Foredrag
 • Lianvatnet Skole - Foredrag
 • Sollia Grendeutvalg - Foredrag og Workshop

Nina Tyldum

Midtre Namdal Avfallsselskap og Retura NT AS

Vi hadde 2 fornøyelige dager sammen med denne passelig “slentrende” gjengen. De tok opp alvorlige tema i en veldig god tone og innpakning til ettertanke for både hver enkelt og selskapet som helhet. Det var også rikelig tid til å senke skuldrene og delta i den slentrende tonen de la opp til.

Randi Schjelvaag

Markaplassen Skole

Hele personalet på skolen har gjennomført HMS-kurs  i regi av Galskaperne høsten 2012. Dette kurset satte fart i  videreutviklinga av arbeidsmiljøet på skolen. Vi iverksatte flere av galskapernes innspill, bl. a. ble det etablert en sytekrok. Oppmuntringstilsynet(OT) er i virksomhet, det samme er HOT. Andrehjeplsskrinet kom fort på plass. Sosiale tiltak på fritida fikk også ny vri – som virket. Avslutningsvis gjennomførte vi galskapernes andrehjelpskurs og har diplomet innrammet på veggen. Dette diplomet har meget høy status!

Kjersti Løvik

Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps

En stor takk til Galskaperne! Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps hadde besøk av Galskaperne i 2012 for inspirasjon til videre kreativt og løsningsorientert arbeid. Utvikling av godt humør og optimisme i en gruppe må tas på alvor, og korpset har eget oppmuntringstilsyn herunder fagleder Tull og fagleder Tulla. Måleenheten for julestress er forresten negativ gløgg, også omtalt som G-gølg. Eneste medisin er sittende inntak av gløgg. 2 dl pr enhet G-gølg.

Erik Kaarstad

TMP Norge AS

Vi har brukt Galskaperne ved flere anledninger til å holde foredrag for både kunder, samarbeidspartnere men også internt. Evnen Galskaperne har til å engasjere tilhørerene samt fornye seg og likevel inneha et like godt produkt gjør at vi absolutt kommer til å bruke dem igjen. Kan anbefales på det sterkeste!