Vi har denne uken hatt gleden av å besøke Ullensaker Kommune, der vi har bidratt på  temadag om helsefremmende arbeidsplasser og sykefravær. Her var det Ane og Mats som sammen holdt foredraget «Syting, et farlig våpen». Ca 140 ledere var tilstede. Gøy å få oppdrag på selveste Østlandet.

I dag har vi holdt foredrag Trondheim Kommune, mer spesifisert rektorene i Trondheimsskolen. Nesten 55 rektorer var samlet på Ørland Kysthotell for å sammen jobbe frem en profil for Trondheimsskolen. Vi holdt foredraget «God start med gale premisser» slik at de kunne muntert sette igang med jobben, og ha humor, galskap, mot og fantasi med seg som verktøy når profilen skal utarbeides.

Takk for oppdragene!